Serwis maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 • Metoda wysokociśnieniowego natrysku, wpływająca na poprawę stanu izolacji
 • Regeneracja obejmująca m.in. lakierowanie i impregnowanie uzwojeń
 • Chemiczne utwardzanie i polimeryzacja izolowanych uzwojeń
 • Przezwajanie i naprawa wzbudnic generatorów i innych maszyn prądu stałego (uzwojeń z komutatorem, spawanie metodą TIG - elektrodą wolframową w osłonie helu)
 • Mycie i konserwacja urządzeń elektrycznych bez wyłączania napięcia (do 6kV)
 • Badania kontrolne i eksploatacyjne urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych NN i WN

Ocena stanu technicznego oraz diagnostyka

 • Ekspertyzy poawaryjne generatorów i silników
 • Ocena stanu technicznego oraz pełna diagnostyka uzwojeń generatorów i silników
 • Analiza stanu dynamicznego wirników generatorów i innych maszyn elektrycznych
 • Badania defektoskopowe kołpaków i innych elementów wirujących metodami: penetracyjną, ech wielokrotnych (pomiary tłumienia fali ultradźwiękowej), metalograficzną oraz metodą replik
 • Badania i pomiary eksploatacyjne oraz przeciwporażeniowe instalacji elektrycznych i odgromowych
Przeprowadzanie rozruchów generatorów i maszyn specjalnych
Konsulting i doradztwo techniczne w zakresie maszyn elektrycznych wszystkich typów bez ograniczenia napięcia
Sprzedaż, dostawa oraz montaż baterii akumulatorów stacjonarnych i trakcyjnych